Hệ thống quạt công nghiệp làm mát
By - max

Thiết kế hệ thống quạt công nghiệp làm mát thông gió công nghiệp

Hệ thống quạt công nghiệp làm mát thông gió công nghiệp Nguyên lý hệ thống Đầu tiên, nước được đổ trong bồn chứa sẽ được máy bơm bơm lên hệ thống phân phối nước, chảy qua tấm cooling pad tạo vòng tuần hoàn từ trên xuống dưới. Bộ phận quạt công nghiệp làm nhiệm vụ hút không khí nóng từ