Danh sách các công ty trong khu công nghiệp Sóng Thần 2

Danh sách các công ty trong khu công nghiệp Sóng Thần 2

Tham khảo hệ thống hút bụi công nghiệp tại đây

1. CTY TNHH ALHONGA VIỆT NAM

Ngành nghề: XE ĐẠP – SẢN XUẤT, BUÔN BÁN & PHỤ TÙNG

Địa chỉ: 27 ĐT 743 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3731236

Fax: (650)3731238

Email: [email protected]

2. CTY TNHH TIGER ALWIN

Ngành nghề: NHÔM

Địa chỉ: 22 ĐƯỜNG 26 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3710880

Fax: (650)3710885

Email: [email protected]

3. CTY TNHH ASAMA YUH JIUN INT’L VIỆT NAM

Ngành nghề: XE ĐẠP – SẢN XUẤT, BUÔN BÁN & PHỤ TÙNG

Địa chỉ: 19 LÔ N ĐT 743 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3730103

Fax: (650)3728275

Email: [email protected] ;

4. HSIN MEI KUANG (VN) CO. LTD

Ngành nghề: MỰC & MỰC IN

Địa chỉ: 3 ĐL THỐNG NHẤT KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3790860

Fax: (650)3737392

Email: [email protected]

5. CTY TNHH GẠCH MEN LONG TAI

Ngành nghề: GẠCH MEN

Địa chỉ: 28 ĐT 743 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3740511

Fax: (650)3740515

Email: [email protected]

6. CTY TNHH IN ẤN MING SHENG

Ngành nghề: IN – BAO BÌ

Địa chỉ: 18 ĐƯỜNG 2 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3732668

Fax: (650)3723672

Email: [email protected]

7. CTY TNHH GREAT EASTERN RESINS INDUSTRIAL (VN)

Ngành nghề: KEO & CHẤT DÍNH

Địa chỉ: 8 ĐƯỜNG 17 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3790858

Fax: (650)3790855

Email: [email protected]

8. CTY TNHH KIM ỨC PHONG

Ngành nghề: GỖ – SẢN PHẨM

Địa chỉ: 8 ĐT 743 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3790226

Fax: (650)3790229

Email: [email protected]

9. CTY TNHH HOCHANG VINA

Ngành nghề: NÓN, NÓN BẢO HIỂM

Địa chỉ: 10 ĐƯỜNG 26 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3731500

Fax: (650)3731504

Email: [email protected]

10. CTY CP LÂM ĐẠT HƯNG

Ngành nghề: GỖ – SẢN PHẨM

Địa chỉ: 37 ĐL THỐNG NHẤT KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3790038

Fax: (650)3790735

Email: [email protected]

11. CTY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HIỆP PHONG

Ngành nghề: GIÀY, DÉP – THIẾT BỊ & PHỤ LIỆU

Địa chỉ: 12 ĐT 743 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3742677

Fax: (650)3742676

12. CTY CP LATITUDE TREE VN

Ngành nghề: GỖ – XUẤT NHẬP KHẨU

Địa chỉ: 29 ĐT 743 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3731385

Email: [email protected]

13. CTY CP TẬP ĐOÀN HOA SEN (HSG)

Ngành nghề: VẬT LIỆU LÀM TRẦN NHÀ, MÁI NHÀ, MÁI CHE

Địa chỉ: 9 ĐL THỐNG NHẤT KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3790955

Fax: (650)3737902

Email: [email protected] ;

14. CTY TNHH LONG HUEI (VIỆT NAM)

Ngành nghề: BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Địa chỉ: 23 ĐT 743 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3731161

Fax: (650)3731160

Email: [email protected] ; [email protected]

15. CTY TNHH THÁI PHONG

Ngành nghề: BAO BÌ – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: LÔ O ĐƯỜNG 23 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3730911

Fax: (650)3730912

Email: [email protected]

16. CTY LD AMERICAN HOME

Ngành nghề: GẠCH MEN

Địa chỉ: KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3740073

Email: [email protected]

17. CTY TNHH THÊU NAM PHONG

Ngành nghề: THÊU – DỊCH VỤ

Địa chỉ: 28 ĐƯỜNG 6 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3732921

Fax: (650)3732923

Email: [email protected]

18. CTY TNHH MHY VIỆT NAM

Ngành nghề: NÔNG SẢN

Địa chỉ: 6 ĐL THỐNG NHẤT KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3790880

Fax: (650)3790882

Email: [email protected]

19. CTY CP THÉP POMINA

Ngành nghề: THÉP – CÔNG TY

Địa chỉ: ĐƯỜNG 27 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3710051

Fax: (650)3740804

Email: [email protected] ; [email protected]

20. CTY TNHH MINH PHÚ

Ngành nghề: BAO BÌ – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: 25 ĐL THỐNG NHẤT KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3790360

Fax: (650)3732907

Email: [email protected]

21. CTY TNHH ACTIVE INT’L (VN)

Ngành nghề: XE ĐẠP – SẢN XUẤT, BUÔN BÁN & PHỤ TÙNG

Địa chỉ: 5 LÔ N ĐƯỜNG 23 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3730297

Fax: (650)3730298

Email: [email protected]

22. KAKEN VIETNAM LABORATORY

Ngành nghề: GIÁM ĐỊNH & KIỂM ĐỊNH

Địa chỉ: LÔ K ĐƯỜNG 2 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3737371

Fax: (650)3737372

Email: [email protected]

23. BUREAU VERITAS CONSUMER PRODUCTS SERVICES VIETNAM LTD.

Ngành nghề: GIÁM ĐỊNH & KIỂM ĐỊNH

Địa chỉ: LÔ K ĐƯỜNG 2 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3737371

Fax: (650)3737372

Website: www.bureauveritas.com/cps

24. CTY CP ĐẠI THIÊN LỘC (DTLS)

Ngành nghề: THÉP – SẢN PHẨM

Địa chỉ: LÔ A ĐƯỜNG 22 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3737922

Fax: (650)3631627

Email: [email protected]

25. CTY TNHH MTV TÔN HOA SEN (HSSC)

Ngành nghề: VẬT LIỆU LÀM TRẦN NHÀ, MÁI NHÀ, MÁI CHE

Địa chỉ: 9 ĐL THỐNG NHẤT KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3737555

Fax: (650)3737904

Website: www.lotussteel.com

26. CTY TNHH NAN PAO RESINS VN

Ngành nghề: SƠN – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: 10 ĐL THỐNG NHẤT KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3790378

Fax: (650)3790377

Email: [email protected]

27. CTY TNHH SONG TAIN VIỆT NAM

Ngành nghề: XE ĐẠP – SẢN XUẤT, BUÔN BÁN & PHỤ TÙNG

Địa chỉ: 17 LÔ O ĐT 743 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3730225

Fax: (650)3730227

Email: [email protected]

27. CTY TNHH ĐỒ GỖ QUANG MINH

Ngành nghề: GỖ – SẢN PHẨM

Địa chỉ: 22 ĐL THỐNG NHẤT KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3732890

Fax: (650)3732891

Email: [email protected]

29. CTY TNHH ESPRINTA (VN)

Ngành nghề: MAY MẶC – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: ĐƯỜNG 12 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3737161

Fax: (650)3737160

Email: [email protected] ;

30. O’LEER INDUSTRIAL VIETNAM CO., LTD

Ngành nghề: GIÀY, DÉP – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: 25 ĐT 743 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3729034

Fax: (650)3729032

Email: [email protected]

31. CTY CP PHÁT TRIỂN KCN SÓNG THẦN (STIZ BÌNH DƯƠNG)

Ngành nghề: KHU CÔNG NGHIỆP – CHẾ XUẤT

Địa chỉ: 27 ĐL THỐNG NHẤT KCN SÓNG THẦN 2, X.AN BÌNH, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3793077

Fax: (650)3793073

Website: www.stiz.com.vn; www.autokingdom.com.vn

32. CTY TNHH THỰC PHẨM TM ĐẠI PHÁT

Ngành nghề: THỰC PHẨM – CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI

Địa chỉ: 32 ĐƯỜNG 6 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3790540

Fax: (650)3790542

Email: [email protected] ; [email protected]

33. CTY TNHH MTV CƠ KHÍ XD HOA SEN (HECC)

Ngành nghề: CƠ KHÍ – GIA CÔNG & SẢN XUẤT

Địa chỉ: 9 ĐL THỐNG NHẤT KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3737097

34. CTY TNHH UNI-PRESIDENT VIỆT NAM

Ngành nghề: THỰC PHẨM – CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI

Địa chỉ: 16-18 ĐT 743 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3790811

Fax: (650)3737974

Email: [email protected] ; [email protected]

35. CTY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG SÀI GÒN (SAIGON NUTRI FOOD)

Ngành nghề: THỰC PHẨM

Địa chỉ: ĐƯỜNG 2 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3737693

Fax: (650)3737694

Email: [email protected] ;

36. CTY TNHH U.P VIỆT NAM

Ngành nghề: GAS – LẮP ĐẶT HỆ THỐNG & THIẾT BỊ

Địa chỉ: LÔ N ĐƯỜNG 26 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3728888

Fax: (650)3728999

Email: [email protected]

37. CTY TNHH TSAIYARN INT’L VN

Ngành nghề: XE MÁY – PHỤ TÙNG

Địa chỉ: 27B ĐT 743 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3710555

Fax: (650)3710333

Email: [email protected]

38. CTY TNHH SX OLYMPIC PRO VN

Ngành nghề: XE ĐẠP – SẢN XUẤT, BUÔN BÁN & PHỤ TÙNG

Địa chỉ: 6 ĐƯỜNG 23 KCN SÓNG THẦN 2, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3782085

Fax: (650)3782088

Email: [email protected]

39. CTY TNHH ÍCH SAI

Ngành nghề: GỖ – THIẾT BỊ KHAI THÁC & CHẾ BIẾN

Địa chỉ: ĐƯỜNG 2 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3793066

Fax: (650)3793069

40. CTY TNHH BÌNH MINH

Ngành nghề: MAY MẶC – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: 28 ĐL THỐNG NHẤT KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3790588

Fax: (650)3790791

Email: [email protected]

41. CTY TNHH BOR YUEH INT’L VIỆT NAM

Ngành nghề: XE ĐẠP – SẢN XUẤT, BUÔN BÁN & PHỤ TÙNG

Địa chỉ: 26 ĐT 743 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3730301

Fax: (650)3730300

Email: [email protected]

42. CTY TNHH NĂNG LƯỢNG & KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG FUJIKASUI

Ngành nghề: NƯỚC -THIẾT BỊ & DỊCH VỤ XỬ LÝ NƯỚC

Địa chỉ: 3 ĐƯỜNG 20 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3790521

Fax: (650)3790526

Email: [email protected]

43. CTY TNHH POH HUAT

Ngành nghề: NỘI THẤT – VẬT TƯ THIẾT KẾ & TRANG TRÍ

Địa chỉ: 17 ĐƯỜNG 26 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3729101

Fax: (650)3729102

Email: [email protected]

44. HIỆP HỘI THƯƠNG GIA ĐÀI LOAN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Ngành nghề: HIỆP HỘI

Địa chỉ: 29 ĐL THỐNG NHẤT KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3729050

Fax: (650)3731858

Email: [email protected]

45. CTY TNHH QUỐC TẾ CHUTEX

Ngành nghề: MAY MẶC – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: 18 LÔ C1 ĐL THỐNG NHẤT KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3790930

Fax: (650)3790770

Email: [email protected]

46. CTY TNHH SX TM KHẢI HOÀN

Ngành nghề: XE HƠI – PHỤ TÙNG

Địa chỉ: 36 LÔ 6 ĐƯỜNG 6 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3790416

Fax: (650)3790418

Email: [email protected]

47. CTY TNHH RINORS (VIỆT NAM)

Ngành nghề: BĂNG TẢI CÁC LOẠI

Địa chỉ: 15 ĐT 743 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3730450

Fax: (650)3730659

Email: [email protected]

48. CTY TNHH CÔNG NGHIỆP TUNG SHIN

Ngành nghề: NHÔM

Địa chỉ: 8 ĐƯỜNG 18 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3790701

Fax: (650)3730800

Email: [email protected]

49. CTY TNHH SHEANG LIH CYCLE VIỆT NAM

Ngành nghề: XE ĐẠP – SẢN XUẤT, BUÔN BÁN & PHỤ TÙNG

Địa chỉ: 21 LÔ N ĐT 743 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3730188

Fax: (650)3730218

Email: [email protected]

50. CTY TNHH DỆT KAO SHA VIỆT NAM

Ngành nghề: MAY MẶC – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: 5 ĐL THỐNG NHẤT KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3790675

Fax: (650)3790676

Email: [email protected]

51. WANG SHENG INT’L VN CO., LTD

Ngành nghề: XI MẠ

Địa chỉ: 18 ĐT 743 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3730389

Fax: (650)3730391

Email: [email protected]

52. CTY TNHH EVER YOUNG

Ngành nghề: CHẤT THẢI, RÁC – DỊCH VỤ & THIẾT BỊ

Địa chỉ: 5 ĐƯỜNG 18 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3732588

Fax: (650)3732589

Email: [email protected]

53. CTY CP FULL POWER

Ngành nghề: XÂY DỰNG – THIẾT KẾ

Địa chỉ: 27C ĐT 743 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3730562

Fax: (650)3730568

Email: [email protected] ;

54. CTY TNHH FRAMAS VIỆT NAM

Ngành nghề: GIÀY, DÉP – THIẾT BỊ & PHỤ LIỆU

Địa chỉ: 9 ĐƯỜNG 12 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3790761

Fax: (650)3790762

55. CTY TNHH YEN YUE VIỆT NAM

Ngành nghề: XE ĐẠP – SẢN XUẤT, BUÔN BÁN & PHỤ TÙNG

Địa chỉ: 3 ĐƯỜNG 23 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3731326

Fax: (650)3731328

Email: [email protected]

hệ thống hút bụi vimax

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *