Danh sách công ty trong khu công nghiệp Bình Đăng

Danh sách công ty trong khu công nghiệp Bình Đăng

Thiết kế hệ thống hút bụi trong khu công nghiệp Bình Đăng

quạt thông gió quạt thông gió quạt thông gió quạt thông gió quạt thông gió quạt thông gió quạt thông gió quạt thông gió

1. CTY TNHH SX TM TÂN NAM SƠN

Ngành nghề: SƠN – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: 3 TẠ QUANG BỬU KCN BÌNH ĐĂNG, P.6, Q.8, TP. HCM

Điện thoại: 39810815

Fax: 39501637

Email: [email protected]

2. CTY TNHH HIỆP ĐẠT HƯNG

Ngành nghề: MÀN, MÀNH

Địa chỉ: 3 TẠ QUANG BỬU KCN BÌNH ĐĂNG, P.6, Q.8, TP. HCM

Điện thoại: 39812891

3. DNTN SX TM PHƯỚC KIM LONG

Ngành nghề: BAO BÌ – VẬT LIỆU

Địa chỉ: LÔ 526 TẠ QUANG BỬU KCN BÌNH ĐĂNG, P.6, Q.8, TP. HCM

Điện thoại: 39812846

Fax: 39812847

4. CTY TNHH SX TM GIẤY BẢO HƯNG

Ngành nghề: GIẤY – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: 3 TẠ QUANG BỬU KCN BÌNH ĐĂNG, P.6, Q.8, TP. HCM

Điện thoại: 39810337

Fax: 38546136

Email: [email protected]

5. CTY TNHH MAY SONG NGỌC

Ngành nghề: MAY MẶC – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: 1A TẠ QUANG BỬU KCN BÌNH ĐĂNG, P.6, Q.8, TP. HCM

Điện thoại: 39812779

6. CTY TNHH SX TMDV CƯỜNG VIỆT

Ngành nghề: BAO BÌ – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: 3 TẠ QUANG BỬU KCN BÌNH ĐĂNG, P.6, Q.8, TP. HCM

Điện thoại: 39815652

Tham khảo thêm tại đây

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *