Cho thuê xe 12 chỗ đón tiễn nhân viên Đáp ứng nhu cầu thuê xe 12 chỗ đón tiễn nhân viên tại các khu công nghiệp của các công ty, doanh nghiệp trên cả nước. Vạn An